CHATA ČASTÁ

Typ projektu:  štúdia rekonštrukcie a prístavby chaty
Lokalita:    
Častá
Riešená plocha: 150 m2

Klient:     súkromný klient

Projekčný tím:    Miroslav Frecer, Zuzana Prutkayová Jankovichová
, Andrej Maciak
Rok:      2012

Status projektu: štúdia

Vizualizácie:   © archív Palisády ateliér