ARCHITEKTÚRA

REALIZÁCIE


ŠTÚDIE

RD CLT ZA štúdia novostavby v systéme CLT, 2014
CHATA ČASTÁ štúdia rekonštrukcie, 2012