RD CLT ZA

  • RD CLT ZA
    RD CLT ZA štúdia novostavby v systéme CLT, 2014
Typ projektu:  štúdia novostavby v systéme CLT (montovaný drevodom)
Lokalita:    
Bratislava
Riešená plocha: 70 + 70 m2

Klient:     súkromný klient

Projekčný tím:    Miroslav Frecer, Zuzana Prutkayová Jankovichová
, Andrej Maciak, Zuzana Kováčová
Rok:      2014

Status projektu: štúdia

Vizualizácie:   © archív Palisády ateliér