SALÓN ŠARM

  • SALÓN ŠARM, BRATISLAVA
    SALÓN ŠARM, BRATISLAVA návrh a realizácia 2014-2015
Typ projektu:  zariadenie priestoru bez stavebných úprav
Lokalita:    Bratislava, Petržalka

Riešená plocha: 175 m2

Klient:     Robbson s.r.o.

Projekčný tím:    Zuzana Prutkayová Jankovichová, Miroslav Frecer, Andrej Maciak

Rok:      2014 - 2015

Status projektu: realizácia

Fotografie:   © Jarmila Lempochnerová