BYT HA

  • BYT HA
    BYT HA štúdia 2013
Typ projektu:  štúdia zariadenia atypického bytu
Lokalita:    
Hainburg, AT
Riešená plocha: 50 m2

Klient:     súkromný klient

Projekčný tím:    Miroslav Frecer, Zuzana Prutkayová Jankovichová
, Andrej Maciak
Rok:      2013

Status projektu: štúdia

Vizualizácie:   © archív Palisády ateliér