DLH

  • DLH SHOWROOM
    DLH SHOWROOM návrh a realizácia 2016
Typ projektu:  koordinácia realizácie showroomu a klientskeho centra
Lokalita:    Bratislava

Riešená plocha: 240 m2

Klient:     DLH SLOVAKIA s.r.o.

Web:       http://dlhwood.sk/
Interiér:      Magdalena Urban, 2kul interior design,  http://2kul.co.uk/
Stavebná časť:   Zuzana Prutkayová Jankovichová, Miroslav Frecer, Andrej Maciak

Rok:        2016
Status projektu: realizácia
Fotografie:   archív spoločnosti DLH Slovakia