PLAVAREN ZŠ DLHÉ DIELY

  • PLAVÁREŇ ZŠ DLHÉ DIELY
    PLAVÁREŇ ZŠ DLHÉ DIELY štúdia 2016
Typ projektu:  štúdia revitalizácia plavárne ZŠ
Lokalita:    
Bratislava
Riešená plocha: 630 m2

Klient:     mestská časť

Projekčný tím:    Dušan Dinaj, Zuzana Prutkayová Jankovichová

Rok:      2016

Status projektu: štúdia

Vizualizácie:   © archív Palisády ateliér