O NÁS

Palisády ateliér bol založený v roku 2010 a predstavuje združenie architektov, ktorých spájajú rovnaké názory na dobrú architektúru. Tím tvoria architekti Miroslav Frecer, Zuzana Prutkayová Jankovichová a Andrej Maciak. V našej tvorbe sa stretávajú skúsenosti dvoch generácií a mnohoročná prax s projekciou ako aj realizačnou fázou z domáceho i zahraničného prostredia. Dobre poznáme špecifiká lokálneho trhu, máme dlhoročné väzby na dodávateľov a predovšetkým sme vytvorili fungujúci tím odborníkov – profesistov a vieme tak pre Vás zastrešiť celé portfólio architektonických prác: navrhovanie rodinných domov, bytových aj občianskych stavieb, navrhovanie a realizáciu interiérov, vypracovanie realizačných projektov, vedenie projektových prác, kontrolu kvality ako aj autorský dozor nad priebehom stavby.


Palisády ateliér úzko spolupracuje so skupinou Aukett Swanke, ktorá má v Európe okolo 300 zamestnancov a ak ide aj o skutočne veľký projekt dokáže operatívne nasadiť sily vzhľadom na dobrú a preverenú prepojenosť a odskúšané spoločné postupy. Znalosť anglického jazyka na úrovni expert je pre nás preto samozrejmosťou.


V našej práci kladieme dôraz na celoživotné vzdelávanie, a preto sa každoročne zúčastňujeme odborných prednášok a sympózií no sme i aktívne zapojení do procesu vzdelávania a popularizácie architektúry a dizajnu. Andrej Maciak pôsobí ako odborný asistent na Ústave konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb na FA STU a Zuzana Prutkayová Jankovichová je lektorkou v súkromnej škole Design Academy v Bratislave.


"Každý nový projekt je pre nás úloha, ktorú chceme splniť nielen inovatívne, kvalitne a načas, ale hlavne k plnej spokojnosti klienta a jeho peňaženky."


miro-cb-300x400x96_2jpg


Ing. arch. Miroslav Frecer

architekt (FA STU Bratislava 1980)

zuzana-cb-300x400x96_2jpg

Ing. arch. Zuzana

Prutkayová Jankovichová

architektka (FA STU Bratislava 2006)

andrej-cb-300x400x96_2jpg

Ing. arch. Andrej Maciak, PhD.
architekt (FA STU Bratislava 2008)